Kedvezményezett: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Vállalatirányítási rendszer bevezetése az Univill-Trade Kft-nél

Támogatás összege: 8 002 132 Ft

Támogatás mértéke: 40 %

Projekt tartalma: SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése érdekében szoftver és hardver beszerzése

Projekt tényleges befejezése: 2021.06.30.

Projekt azonosító: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01751

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉS AZ UNIVILL-TRADE VILLAMOSIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT-NÉL

 2021 / 06 / 30

Az Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. májusában 8 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázati kiíráson. A beruházás keretében SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése érdekében szoftver és hardver beszerzése történt.

Cégünket családi vállalkozásként 2010-ben alapítottuk meg. Fejlődésünk azóta is töretlen, éves szinten folyamatosan bővül árbevételünk. Sikereinket szakmai tapasztalataink mellett folyamatos fejlesztéseinknek is köszönhetjük. Cégünk a középfeszültségű villamos energiaelosztás területén széles termékportfolióval rendelkezik.

A projekt keretében fejlesztésre került az Univill-Trade Kft. Debrecen, Richter Gedeon u. 25. szám alatti telephelyén SAP Business One vállalatirányítási rendszer, melynek érdekében szoftver és hardver eszközök beszerzése valósult meg. A szoftver felhasználásának célja az információáramlás felgyorsulásával hatékonyságunk, termelékenységünk növelése, minőségünk szinten tartása.

Kialakításra került 6 db helyben telepített modul: Vállalati CRM, értékesítés, Gyártás, termelésirányítás, Beszerzési, logisztikai terület, Kontrolling és döntéstámogatás, Pénzügyi, számviteli terület és RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer modulja. Ezen helyben telepített modulok szoftverigénye 11 db SAP Business One felhasználói és 11 db MS SQL licenc. A vállalatirányítási rendszer szoftvereihez szükséges hardvereszközök egy része rendelkezésünkre állt, de szükségünk volt eszközbeszerzésre is.

A SAP Business One a valós idejű üzleti adatokhoz hozzáférést biztosító egyetlen rendszerként segítséget nyújt a vállalat valamennyi aspektusának kezelésében. Az alkalmazás több modulból áll, amelyek mindegyike különböző üzleti funkciókat fed le. A SAP Business One rugalmas és bővíthető megoldás.

A beszerzésre került immateriális javak és hardver eszközök a cég sikeres tevékenységét fogják segíteni, mely következtében növekedhet a cég árbevétele is, és további fejlesztéseinek lehetősége, a versenyképesség, stabil pénzügyi, gazdasági helyzet megtartásának feltételei fennállnak majd.

További információ kérhető: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. E-mail: zsigmond.banyai@univilltrade.hu

Kedvezményezett: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Projekt címe: Technológiai fejlesztés az Univill-Trade Kft-nél

Támogatás összege: 41 671 198 Ft

Támogatás mértéke: 70 %

Projekt tartalma: Eszközbeszerzés: 1 db hidra-ulikus működésű félautomata prés, 1 db feszültségvizsgáló és kábeldiagnosztikai gép, 1 db relévizsgáló, 1 db feszültség-vizsgáló, 1 db diagnosztikai szett

Projekt tényleges befejezése: 2021.02.03.

Projekt azonosító: GINOP-1.2.8-20-2020-00644

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS AZ UNIVILL-TRADE VILLAMOSIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT-NÉL

 21 / 03 / 30

Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. augusztusban 41,67 millió forint visszatérítendő európai uniós támogatást nyert „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson a Széchenyi 2020 program keretében.

Cégünket családi vállalkozásként 2010-ben alapítottuk meg. Sikereinket szakmai tapasztalataink mellett folyamatos fejlesztéseinknek is köszönhetjük. Széleskörű szolgáltatást nyújtunk az erősáramú berendezések tervezésében, gyártásában, telepítésében, védelmi rendszerek telepítésében, üzembe helyezésében, szervizelésében szintén.

Jelen pályázat keretében, cégünk áramelosztó, -szabályozó készülék gyártási tevékenységét kívántuk fejleszteni. Ennek érdekében a 4031. Debrecen, Richter Gedeon u 25. szám alatti telephelyünkön kerültek beszerzése olyan eszközök, amelyek vállalkozásunknál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre. Fejlesztésünk célja volt 1db WDT UP 65 hidraulikus működésű félautomata prés, 1 db TDM 4540-P-PD feszültségvizsgáló és kábeldiagnosztikai gép, 1db Megger Sverker900 relévizsgáló, 1 db HPA 78-AC feszültségvizsgáló, valamint 1 db PD Scan diagnosztikai szett beszerzése.

A beszerzések okát az erősáramú berendezések gyártása iránt megnövekedett kereslet indokolta. A beszerzésre került eszközökkel új piacok elérését, szélesebb körű szolgáltatásnyújtást, gyártási tevékenységünk hatékonyabbá válását kívánjuk elérni.

Jelen projektünk célja, hogy az Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jelenlegi tevékenységét eszköz beszerzéssel tegye hatékonyabbá, illetve meglévő kapacitásait megújítsa, növelje. A projekt keretében megvalósult eszközbeszerzéshez kapcsolódó fejlesztés eredményeként cégünk az eddiginél nagyobb eredményt érhet el, illetve stabilitása is növekszik. A projekt eredményeként az új technológia hosszú távon hozzájárul a cég fejlődéséhez.

További információ kérhető: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tel.: + 36 20 472 4821 E-mail: zsigmond.banyai@univilltrade.hu Weboldal: www.univilltrade.hu

Kedvezményezett: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése az Univill-Trade Kft.-nél

Támogatás összege: 3 000 000 Ft

Támogatás mértéke:  100 %

Projekt tartalma: 15kW-os napelemes rendszer beszerzése és telepítése

Projekt tényleges befejezése: 2020.02.18.

Projekt azonosító: GINOP-4.1.3-19-2019-00438

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT AZ UNIVILL-TRADE VILLAMOSIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE

20 I 02 I 18

Az Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019 szeptemberében 3 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című pályázati kiíráson. A beruházás során napelemes rendszer telepítése valósult meg.

A megvalósult fejlesztésünk célja a 4031 Debrecen, Richter Gedeon u. 25. szám alatt található telephelyünk üzemeltetési költségeinek csökkentése volt zöld energia segítségével. A fejlesztést követően elektromos áramigényünket megújuló energiával tudjuk csökkenteni. A folyamatosan növekvő villamos energia igényünk kielégítésére cégünk környezetbarát módon és gazdaságosan tudja azt előállítani a jövőben. A csúcstechnológiát képviselő 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer gyors megtérülési idejének köszönhetően a kezdeti nagyobb volumenű beruházás hamar megtérül. A fejlesztés cégünk mindennapi működését gazdaságosabbá teszi, az alacsonyabb működési költségek lehetőséget adnak további fejlesztésére, mind technológiai, mind a humánerőforrás területén.

A következő években is szeretnénk beruházni, fejleszteni, elsősorban az eszközeink, gépjeink megújításával. Fontos célunk a vásárlóink partnereink elégedettsége, kiszolgálásuk színvonalának emelése, kapcsolattartás erősítése.

A megvalósult fejlesztéssel üzemeltetési költségeinket, havi kiadásainkat tudjuk szignifikánsan mérsékelni az energetikai jellemzők javításával. Vállalkozásunk hosszú távon hozzájárul a CO2 terhelés javításához, ÜHG kibocsátás csökkentéséhez, a környezettudatos szemlélet erősítéséhez, egyúttal növeljük a hazai megújuló energia hasznosítás arányát. Jelen pályázat cégünk részére olyan beruházást tett lehetővé, melynek eredményeképpen a telephelyünkön használt meglévő és új elektromos gépek egyre növekvő energia használatát, és az ezzel járó magas kiadásokat tudjuk a jövőben csökkenteni, ill. részben megszüntetni.

További információ kérhető: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; zsigmond.banyai@univilltrade.hu

Kedvezményezett: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Eszközbeszerzés az Univill- Trade Kft. tevékenységének innovatív fejlesztése érdekében

Támogatás összege: 30 000 000 Ft

Támogatás mértéke:  50 %

Projekt tartalma: 1db vágó és lyukasztógép, 1db hajlító gép beszerzése

Projekt tényleges befejezése: 2019.07.02.

Projekt azonosító: GINOP-2.1.8-17-2018-02335

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG ESZKÖZBESZERZÉS AZ UNIVILL-TRADE KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK INNOVATÍV FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

19 | 07 | 09

Az Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018 decemberében 30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében a „KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázati kiíráson. A beruházás keretében eszközbeszerzés valósult meg.

A Cégünket családi vállalkozásként 2010-ben alapítottuk meg. Fejlődésünk azóta is töretlen, éves szinten folyamatosan bővül árbevételünk. Sikereinket szakmai tapasztalataink mellett folyamatos fejlesztéseinknek is köszönhetjük.  Cégünk a középfeszültségű villamos energiaelosztás területén széles termékportfolióval rendelkezik. Széleskörű szolgáltatást nyújtunk az erősáramú berendezések tervezésében, gyártásában, telepítésében, védelmi rendszerek telepítésében, üzembe helyezésében, szervizelésében is.

A jelenlegi erőforrások, alkalmazott technológia és a piacon elfoglalt pozíció játszott szerepet a projekt megvalósításának elhatározásában. A későbbiekben az új gépek segítségével nyújtható bővített szolgáltatásainknak köszönhetően nemcsak hatékonyabban tudunk működni, de új vevőket is tudunk szerezni, hiszen bár meglévő piacon, de egy szélesebb szegmens igényeit tudjuk kiszolgálni. A hatékonyságunk növelésével meglévő munkavállalói létszámmal és tervezett létszámbővítéssel (több és új típusú munkát tudunk elvállalni. A beruházás részeként az Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártási tevékenységünket szeretnénk fejleszteni. Beszerzésre került 1db réz sinhajlító és 1db lyukasztó és vágó gép. Igaz, hogy jelenleg hasonló gépekkel rendelkezik cégünk, viszont ezek kézi működtetésűek, ahogy az új eszközök műszaki paramétereiből is kiderül hatékonyabban és innovatívan tudjuk gyártó tevékenységünket végezni.

A fejlesztést követően a vállalkozás elsősorban gyártószolgáltatásainak számát és minőségét tudja növelni, így a megrendelők sajátos igényeit könnyebben és gyorsabban tudja majd kielégíteni, ezáltal a cég versenyhelyzete javul. A cég rendelkezik azokkal a szakmai kapacitásokkal, tapasztalatokkal, amelyek a projekt eredményeinek fenntartásához, üzemeltetéséhez szükségesek. Cégünk eddigi terveit igyekezett saját forrásból megvalósítani, de a versenyképesség fenntartása érdekében elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, a kor igényeinek való megfelelés. Fontos a cég számára a megfelelő minőség biztosítása, amely folyamatos forrásbevonást igényel cégünk részéről. A fejlesztés a támogatás igénybevételével felgyorsulhat, és azokat a fejlesztéseket, melyeket csak több év elteltével tudna megvalósítani saját erőből, most jóval rövidebb idő alatt kivitelezhetővé válik.

További információ kérhető: Univill-Trade Kft. info@univilltrade.hu https://univilltrade.hu

Cégadatok: Impresszum