Kedvezményezett: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése az Univill-Trade Kft.-nél

Támogatás összege: 3 000 000 Ft

Támogatás mértéke:  100 %

Projekt tartalma: 15kW-os napelemes rendszer beszerzése és telepítése

Projekt tényleges befejezése: 2020.02.18.

Projekt azonosító: GINOP-4.1.3-19-2019-00438

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT AZ UNIVILL-TRADE VILLAMOSIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE

20 I 02 I 18

Az Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019 szeptemberében 3 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című pályázati kiíráson. A beruházás során napelemes rendszer telepítése valósult meg.

A megvalósult fejlesztésünk célja a 4031 Debrecen, Richter Gedeon u. 25. szám alatt található telephelyünk üzemeltetési költségeinek csökkentése volt zöld energia segítségével. A fejlesztést követően elektromos áramigényünket megújuló energiával tudjuk csökkenteni. A folyamatosan növekvő villamos energia igényünk kielégítésére cégünk környezetbarát módon és gazdaságosan tudja azt előállítani a jövőben. A csúcstechnológiát képviselő 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer gyors megtérülési idejének köszönhetően a kezdeti nagyobb volumenű beruházás hamar megtérül. A fejlesztés cégünk mindennapi működését gazdaságosabbá teszi, az alacsonyabb működési költségek lehetőséget adnak további fejlesztésére, mind technológiai, mind a humánerőforrás területén.

A következő években is szeretnénk beruházni, fejleszteni, elsősorban az eszközeink, gépjeink megújításával. Fontos célunk a vásárlóink partnereink elégedettsége, kiszolgálásuk színvonalának emelése, kapcsolattartás erősítése.

A megvalósult fejlesztéssel üzemeltetési költségeinket, havi kiadásainkat tudjuk szignifikánsan mérsékelni az energetikai jellemzők javításával. Vállalkozásunk hosszú távon hozzájárul a CO2 terhelés javításához, ÜHG kibocsátás csökkentéséhez, a környezettudatos szemlélet erősítéséhez, egyúttal növeljük a hazai megújuló energia hasznosítás arányát. Jelen pályázat cégünk részére olyan beruházást tett lehetővé, melynek eredményeképpen a telephelyünkön használt meglévő és új elektromos gépek egyre növekvő energia használatát, és az ezzel járó magas kiadásokat tudjuk a jövőben csökkenteni, ill. részben megszüntetni.

További információ kérhető: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; zsigmond.banyai@univilltrade.hu

Kedvezményezett: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Eszközbeszerzés az Univill- Trade Kft. tevékenységének innovatív fejlesztése érdekében

Támogatás összege: 30 000 000 Ft

Támogatás mértéke:  50 %

Projekt tartalma: 1db vágó és lyukasztógép, 1db hajlító gép beszerzése

Projekt tényleges befejezése: 2019.07.02.

Projekt azonosító: GINOP-2.1.8-17-2018-02335

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG ESZKÖZBESZERZÉS AZ UNIVILL-TRADE KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK INNOVATÍV FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

19 | 07 | 09

Az Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018 decemberében 30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében a „KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázati kiíráson. A beruházás keretében eszközbeszerzés valósult meg.

A Cégünket családi vállalkozásként 2010-ben alapítottuk meg. Fejlődésünk azóta is töretlen, éves szinten folyamatosan bővül árbevételünk. Sikereinket szakmai tapasztalataink mellett folyamatos fejlesztéseinknek is köszönhetjük.  Cégünk a középfeszültségű villamos energiaelosztás területén széles termékportfolióval rendelkezik. Széleskörű szolgáltatást nyújtunk az erősáramú berendezések tervezésében, gyártásában, telepítésében, védelmi rendszerek telepítésében, üzembe helyezésében, szervizelésében is.

A jelenlegi erőforrások, alkalmazott technológia és a piacon elfoglalt pozíció játszott szerepet a projekt megvalósításának elhatározásában. A későbbiekben az új gépek segítségével nyújtható bővített szolgáltatásainknak köszönhetően nemcsak hatékonyabban tudunk működni, de új vevőket is tudunk szerezni, hiszen bár meglévő piacon, de egy szélesebb szegmens igényeit tudjuk kiszolgálni. A hatékonyságunk növelésével meglévő munkavállalói létszámmal és tervezett létszámbővítéssel (több és új típusú munkát tudunk elvállalni. A beruházás részeként az Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártási tevékenységünket szeretnénk fejleszteni. Beszerzésre került 1db réz sinhajlító és 1db lyukasztó és vágó gép. Igaz, hogy jelenleg hasonló gépekkel rendelkezik cégünk, viszont ezek kézi működtetésűek, ahogy az új eszközök műszaki paramétereiből is kiderül hatékonyabban és innovatívan tudjuk gyártó tevékenységünket végezni.

A fejlesztést követően a vállalkozás elsősorban gyártószolgáltatásainak számát és minőségét tudja növelni, így a megrendelők sajátos igényeit könnyebben és gyorsabban tudja majd kielégíteni, ezáltal a cég versenyhelyzete javul. A cég rendelkezik azokkal a szakmai kapacitásokkal, tapasztalatokkal, amelyek a projekt eredményeinek fenntartásához, üzemeltetéséhez szükségesek. Cégünk eddigi terveit igyekezett saját forrásból megvalósítani, de a versenyképesség fenntartása érdekében elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, a kor igényeinek való megfelelés. Fontos a cég számára a megfelelő minőség biztosítása, amely folyamatos forrásbevonást igényel cégünk részéről. A fejlesztés a támogatás igénybevételével felgyorsulhat, és azokat a fejlesztéseket, melyeket csak több év elteltével tudna megvalósítani saját erőből, most jóval rövidebb idő alatt kivitelezhetővé válik.

További információ kérhető: Univill-Trade Kft. info@univilltrade.hu https://univilltrade.hu

Cégadatok: Impresszum

Látogatók: 817